Teise põlvkonna süsteem põhineb elektroonsel juhtplokil, mis töötleb signaale lambda-sondilt, süütesüsteemilt, seguklapi asendi andurilt (TPS) ja hoiab mälus lambda-sondi pinge väärtused ning süsteemi töö vastavad häälestused. Väljalaskekollektoris olev lambda-sond määrab segu koostise ja saadab pidevalt signaali arvutile, mis kontrollib segu vastavust mällu talletatud väärtustega. Erinevuse korral nihutab arvuti aktuaatori positsiooni muutes gaasitoidet vajaliku suuruseni.