Peamiselt gaasi faasilise sissepritse seade on populaarseim tänapäeva autodele orienteeritud OBD ja OBD2 enesediagnostikaga süsteem. See sissepritseseade kindlustab praktiliselt võimsuskaota  mootoritöö, EURO4 EURO5 EURO6 nõuetele vastavad emissiooninäitajad auto väljalaskesüsteemis ning enesediagnostika kõikide talitluste säilimise tänu gaasi sissepritset juhtivale automaatikale,mistõttu mootori mistahes seadistuste iseärasused säilivad.

Bensiinipihustite töö signaal korrigeeritakse ning edastatakse gaasipihustitele reaalajas, mis tagab kõikides režiimides kütuse täpse ja mootori valmistaja poolt ette nähtud annuse. Peale bensiinipihustite ei lülitu välja mitte ükski auto süsteem, mis tagab kõikide kontrollsüsteemide töö, dünaamika ja võimsuse säilimise.

Tänu pihustitesse sisseehitatud emulaatoritele ja sissepritseseadmete juhtimisele ühest plokist, ei nõua süsteem täiendavate seadmete paigaldamist, mis alandab seadme lõplikku maksumust. Pihustite ümberlülitamine toimub automaatselt ja järk-järgult, auto käitumises jääb see täiesti märkamatuks. Kui gaasirõhk langeb alla normi (näiteks gaas sai otsa), ei sure auto mitte kunagi välja, kuna läheb üle bensiinitoitele ning süsteem teatab sellest helisignaaliga (on aeg tankida). Kogu juhtimine toimub ühe nupuga, mis võimaldab näha gaasi jääki paagis ning seda, millisel kütusel mootor antud momendil töötab. Mingid teadmised ega süsteemi kasutamise koolitus pole vajalikud. Hooldustevaheliseks perioodiks on auto 15-20 tuhande kilomeetrine läbisõit. Gaasisüsteemi mistahes rikke korral ka gaasitoite puudumisel jääbbensiinisüsteem täielikult toimima.