Progressivne, pidevalt muutuv ja täienev bensiini sissepritsesüsteemi tehnoloogiline areng on toonud kaasa modifikatsioonid ka autogaasisüsteemides.

Hetkel on Euroopa turul kasutusel viis erineva tööpõhimõttega gaasiseadme põlvkonda. Põlvkonnad ei ole järjestatud paremuse järjekorras vaid omavad otsest seost auto mootoritüübiga. Erinevus väljendub põhiliselt mootoriruumis paikneva gaasisegu moodustamise juhtimissüsteemis. Väljaspool mootoriruumi asuvad komponendid nagu tankimisava, torustik, gaasiballoon ja multiklapp on üldjoontes sarnased olenemata gaasiseadme põlvkonnast.

Põlvkonnad ei ole järjestatud paremuse järjekorras vaid omavad otsest seost auto mootoritüübiga.

Teie autole sobiva gaasisüsteemi põlvkonna määrab selleks pädev ja gaasisüsteemide paigaldamisega tegelev spetsialist.


4. PÕLVKOND


Peamiselt gaasi faasilise sissepritse seade on populaarseim tänapäeva autodele orienteeritud OBD ja OBD2 enesediagnostikaga süsteem. See sissepritseseade kindlustab praktiliselt võimsuskaota  mootoritöö, EURO4 EURO5 EURO6 nõuetele vastavad emissiooninäitajad auto väljalaskesüsteemis ning enesediagnostika kõikide talitluste säilimise tänu gaasi sissepritset juhtivale automaatikale mistõttu mootori mistahes seadistuste iseärasused säilivad.

5. PÕLVKOND


Gaasi vedelsissepritse süsteemid elektromagnetiliste pihustitega, mida juhitakse iseõppiva elektroonse gaasitoite juhtplokiga. Gaas ringleb süsteemis balloonis oleva gaasipumba abil, kusjuures reduktori eelsoojendus pole vajalik. Selle süsteemi puudujääkideks on töö vaid hea puhta (kõrgkvaliteetse) gaasiga ning seadme kõrge hind.

3. PÕLVKOND


Need süsteemid tagavad gaasi jaotatud sünkroonse sissepritse mehaanilise dosaatoriga, mida juhitakse elektronplokiga samm-mootori abil. Gaas antakse sisselaskekollektori igasse silindrisse üheaegselt, mono-sissepritse põhimõttel.

2. PÕLVKOND


Süsteem põhineb elektroonsel juhtplokil, mis töötleb signaale lambda-sondilt, süütesüsteemilt, seguklapi asendi andurilt (TPS) ja hoiab mälus lambda-sondi pinge väärtused ning süsteemi töö vastavad häälestused.

1. PÕLVKOND


Kogu gaasisüsteemide sarja kõige lihtsam lahendus. Sobib autodele, millel on karbüraator- ja sissepritsetoitesüsteem ning puudub katalüütiline neutralisaator.