Teostame, kõikide põlvkondade, gaasiseadmete hooldust nii meil kui mujal paigaldatud seadmetele.


Juhime Teie tähelepanu sellele, et gaasiseadme tõrgeteta ja veatu töö tagab õigeaegselt teostatud gaasisüsteemi tehnohooldus

( iga 15 000 km või 1 kord aastas).

Lev Autogaas OÜ-s paigaldatud süsteemile anname kaasa “Garantii-hooldusraamatu”, milles on:

 • Teie autole süsteemi paigalduse akt

 • Süsteemi põhjalik kasutusjuhend

 • Teostatavate hooldustööde eeskiri


Iga tehnohoolduse läbiviimisel kantakse hooldusraamatusse selle käigus tehtud tööd.
1000-2000 km– Esmane hooldus

(1 kord, pärast gaasisüsteemi paigaldamist)

 • Gaasiseadme komponentide kinnituse kontroll
 • Gaasilekete kontroll AEB220 süsteem
 • Gaasisüsteemi seadistuse kontroll
Iga 15 000 km – Järelhooldus
 • Gaasiseadme komponentide kinnituse kontroll
 • Gaasilekete kontroll AEB220 süsteem
 • Gaasilise faasi filtri(te) vahetus (IV põlvkond)
 • Vedelgaasi filtri vahetus
 • (kinnitav/garantii kleebis)