Gaasi vedelsissepritse süsteemid elektromagnetiliste pihustitega, mida juhitakse iseõppiva elektroonse gaasitoite juhtplokiga. Gaas ringleb süsteemis balloonis oleva gaasipumba abil, kusjuures reduktori eelsoojendus pole vajalik. Selle süsteemi puudujääkideks on töö vaid hea puhta (kõrgkvaliteetse) gaasiga ning seadme kõrge hind.

süsteemi puudujääkideks on töö vaid hea puhta (kõrgkvaliteetse) gaasiga ning seadme kõrge hind

Gaasi jaotatud toite süsteem töötab ainult propaan-butaanil, katalüsaatoriga varustatud sissepritsega autodel, mis vastavad Euro 3 ja Euro 4 ökoloogilistele nõuetele. Kujutab endast gaasikütuse sissepritsesüsteemi – vedel faasiline jaotatud sissepritse,mis töötab koos auto mootori juhtplokiga. Selleks asub balloonis gaasipump, mis kindlustab gaasi vedela faasi ringluse balloonist läbi tagasilöögiklapiga gaasipihustite rambi tagasi ballooni.

 

 

Muus osas on see analoogne neljanda põlvkonna süsteemidega. 5. põlvkonna süsteemide eeliseks võib lugeda gaasikulu 5-10% suurenemise puudumist, samuti võimalust käivitada gaasitoitega mootor mistahes miinus-temperatuuridel, kuna pole vajadust gaas enne mootorisse andmist aurustada. Süsteemi puuduste hulka võib arvata selle kõrge tundlikkuse saastunud gaasi suhtes, madala remondikõlblikkuse ning nii seadme kui ka süsteemi enda keerukuse. Need puudused nullivad kõik süsteemi eelised kasutustingimustes, kus propaan-butaanisegu puhastusaste on madal. Käesoleval ajal ei toodeta antud süsteemi eriti laialdaselt. Tõenäoliselt ei lähe antud süsteem seeriatootmisse.