3. põlvkonna süsteemid tagavad gaasi jaotatud sünkroonse sissepritse mehaanilise dosaatoriga, mida juhitakse elektronploki samm-mootori abil. Gaas juhitakse sisselaskekollektori igasse silindrisse üheaegselt mono-sissepritse põhimõttel.Gaasi jaotatud, üheaegse toite süsteem sissepritsega autodele, püsirõhureduktori baasil katalüsaator gaasitoite elektromehaaniliste astmeliste dosaatorite juhtplokiga. Kujutab endast terviklikku ja iseseisvat kütuse sissepritsesüsteemi. Segu korrigeerimise reaktsiooni kiirus ei ole eriti suur, mis on tingitud dosaator-jaoti töötamise kiirusest. Seoses Euro 3 ökoloogiliste nõuetega ja pardadiagnostika süsteemide OBD II ja EOBD kasutuseletulekuga nõudlus selle põlvkonna gaasisüsteemidele langes ja pärast 4. põlvkonna süsteemide väljatulemist praktiliselt kadunud. Käesoleval ajal 3. põlvkonna süsteeme enam ei toodeta.